Now showing items 1-2 of 2

  • Informační strategie firmy 

    Hrabčak, Miroslav
    Diplomová práce se zabývá navržením informační strategie společnosti. Na základě analýzy současného stavu společnosti a jeho okolí byla navržena informační strategie dalšího rozvoje s využitím nejnovějších trendů v rámci ...
  • Zlepšení business procesů 

    Lauková, Dominika
    Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...