Now showing items 1-13 of 13

 • Aplikace nových komunikačních technologií do firemní počítačové sítě 

  Šafránek, Filip
  Cílem diplomové práce je řešení zavedení VoIP telefonie (Voice over Internet Protocol) a napojení na záznamový systém a CRM systém za účelem snížení nákladů společnosti INTERNET TRADING s.r.o..
 • CRM systém pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá návrhem CRM systému pro zpracování reklamací s použitím čárových kódů pro společnost Digilive s.r.o. Hlavním cílem systému je zefektivnit a zmodernizovat práci zaměstnanců a zákazníků společnosti ...
 • Data Integration into a CRM System 

  Pořízek, David
  Práce se zabývá analýzou firemního CRM systému se zaměřením na integraci externích dat. Na základě výsledků práce je navržena aplikace, která zjednodušuje zpracování dat a zpřístupňuje ji běžným uživatelům z řad zákazníků ...
 • Hodnocení finanční situace podniku a jeho zabezpečení informačním systémem 

  Pavlíček, Jakub
  Bakalářská práce je zaměřena na hodnocení finanční situace firmy Gestra CZ, s. r. o. v letech 2007 – 2010 a na její zabezpečení pomocí výběru vhodného informačního systému. Podkladem pro analýzu byly účetní výkazy firmy ...
 • Návrh dílčí části informačního systému 

  Mastná, Anna
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem propojení ERP systému a CRM systému na platformě Microsoft v rámci řešení, které má společnost Navertica, a.s. připravené pro nemocniční zařízení. V rámci práce budou zhodnoceny ...
 • Návrh koncepce a projektu implementace CRM ve firmě 

  Špringl, Petr
  Tato práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky ve firmě a možnostmi jejich zlepšení. Obsahuje rozbor problematiky řízení vztahů se zákazníky, CRM systémů a jejich zavádění. Práce je zaměřena na analýzu aktuálního stavu ...
 • Optimalizace procesů servisu zemědělské techniky 

  Ambrožová, Andrea
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem optimalizace procesů servisu zemědělské techniky, obecnou charakteristikou procesu se zaměřením na zlepšení služeb zákaznického servisu. V práci je zmapována procesní mapa a detailní ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Šuňavcová, Nikola
  Bakalárska práca sa zameriava na posúdenie informačného systému a návrhu jeho zmien v spoločnosti sledovanitv.cz s.r.o. V mojej práci sa nachádza analýza súčasného stavu spoločnosti a následné návrhy na zlepšenie nedostatkov ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Horák, Zdeněk
  Diplomová práce se zabývá hodnocením současného stavu reklamačního systému, návrhem změny celého systému a navržením modernějšího a efektivnějšího systému pro společnost Digilive s.r.o, implementací systému a jeho následným ...
 • Posouzení informačního systému firmy a návrh změn 

  Ujhelyiová, Diana
  Bakalárska práca sa zameriava na analýzu a návrh informačného systému malej organizácie, ktorá nechce byť menovaná a sídli na Slovensku. V teoretickej časti sa zaoberám základnými poznatkami – čo je informácia, dáta a ...
 • Softwarová podpora procesů prodeje ve strojírenské výrobě 

  Datínská, Soňa
  Bakalářská práce se zabývá softwarovou podporou procesů prodeje ve strojírenské firmě První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s., která je tradičním výrobcem vysokootáčkových strojů pro letectví a energetiku. V práci je v ...
 • Využití CRM pro posílení konkurenční pozice vybrané společnosti 

  Vašková, Helena
  Řízení vztahů se zákazníky je tématem napříč všemi obory. Jeho význam spočívá především v budování dlouhodobých vztahů se zákazníky. Tato diplomová práce se zabývá řízením vztahů se zákazníky s využitím informačního systému. ...
 • Zlepšení business procesů 

  Lauková, Dominika
  Táto diplomová práca sa zameriava na nájdenie spôsobov optimalizácie podnikových procesov vo vybranej spoločnosti pôsobiacej v oblasti sprostredkovania poistenia. Práca obsahuje teoretickú časť v ktorej sú definované ...