Now showing items 1-7 of 7

 • Automatic Delineation of QRS Complex 

  Zimolka, J. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This article details my realization of the QRS delineation, based on the method introduced by Laguna, Jané and Caminal, described in the first part. The folowing part describes my realization and modifications aimed at the ...
 • Detekce komplexů QRS ve vícesvodových signálech EKG 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principy softwarové detekce QRS komplexů, jež vychází z různých kombinací ortogonálních (pseudoortogonálních) svodů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále výběr metod, pomocí ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hanus, Rostislav
  Tato diplomová práce se zabývá detekcí QRS komplexu pomocí průchodů nulovou hladinou za segment. Detekce QRS komplexu je důležitou součástí analýzy EKG signálu. Od určení polohy bodu R vlny se odvíjí detekce ostatních vln ...
 • Detekce QRS založená na počítání průchodů nulou 

  Hylmar, Petr
  Tato diplomová práce se věnuje popisu základních principů a metod detekce QRS komplexů. Zvláště se zaměřuje na metodu založenou na počítání průchodů nulou. Je zde detailně popsán její princip a vlastní programová realizace. ...
 • Potlačení driftu signálu EKG s využitím empirického rozkladu 

  Šlancar, Matěj
  Cílem této práce je seznámit se s principem metody empirického rozkladu (EMD) signálu a možnostmi jejího využití pro filtraci kolísání izoelektrické linie EKG signálů. Práce popisuje hlavní komponenty EKG signálu, dále ...
 • Potlačení síťového rušení v signálech EKG 

  Gregorová, Kateřina
  Tato práce zahrnuje přehled jednotlivých metod filtrace EKG signálu, které potlačují síťové rušení. Zaměřuje se na parametry ovlivňující kvalitu filtrace u tří hlavních skupin filtrů: FIR, IIR a adaptivní filtry. Hlavní ...
 • QRS Complex Detection in Multilead ECG Signals 

  Šlancar, M. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  Automated analysis of HRV requires reliable detection of QRS complexes. We propose a detection method based on different combinations of three orthogonal (pseudoorthogonal) leads of human ECG signals. ECG signals were ...