Now showing items 1-14 of 14

 • Aplikace pro detekci zranitelnosti typu Clickjacking 

  Stodůlka, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá zranitelností známou jako Clickjacking nebo také UI redressing. Podrobně je zde popsáno nebezpečí, které tato zranitelnost přináší, spolu s možnostmi zabezpečení, které jsou dnes známy. Cílem ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...
 • Automatická tvorba testovacích případů z datových toků 

  Kraut, Daniel
  Tato práce se zabývá automatickou tvorbou testovacích případů na úrovni jednotkového testování, pro zdrojové texty v jazyce C. K dosažení automatizace jsou použity metody přístupu k software jako k datovým tokům proměnných. ...
 • Automatické jazzové aranžmá 

  Chadim, Petr
  Práce pojednává o aranžování melodie, která je doplněna jazzovými akordy. Zabývá se vytvořením dalších harmonických hlasů pomocí metody blokové harmonizace. Rozdělení na cílové a přechodové noty je provedeno pomocí techniky ...
 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Holub, Martin
  Práce „Datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky“ se zabývá strukturou datového standardu včetně jazyka XML. Dále se práce zaměřuje na nemocniční informační systém CLINICOM včetně přístupu k záznamům z ...
 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Homola, Rudolf
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a možnosti přístupu do NIS Clinicom. Je zde popsána chronologie změn v blokové struktuře a popisu dat. Byl navržen a ...
 • Datový standard ministerstva zdravotnictví České republiky 

  Homola, Rudolf
  Úkolem bakalářské práce bylo prostudovat datový standard Ministerstva zdravotnictví České republiky a možnosti přístupu do NIS Clinicom. Je zde popsána chronologie změn v blokové struktuře a popisu dat. Byl navržen a ...
 • Datový standard zdravotnických informačních systémů 

  Holub, Martin
  Práce „Datový standard zdravotnických informačních systémů“ se zabývá strukturou datového standardu Ministerstva zdravotnictví České republiky, včetně jazyka XML. Dále se práce zaměřuje na nemocniční informační systém ...
 • Klasifikační systémy v nemocnicích 

  Saliba, Walaa
  Cílem této diplomové práce bylo nastudovat problematiku klasifikačních systémů v nemocnicích, které sledují především hospodářské požadavky hospitalizace. Následně bylo navrženo a naprogramováno webové rozhraní v prostředí ...
 • Kryptografické protokoly v praxi 

  Truneček, Petr
  Cílem této práce bylo v první části popsat požadavky na kryptografické protokoly. Dále měla být provedena klasifikace těchto protokolů a uvedeny konkrétní příklady. V další části se práce měla věnovat metodami, které jsou ...
 • Moderní pouzdření a 3D systémy 

  Nicák, Michal
  Práce se skládá ze tří částí. Záměrem první teoretické části tohoto projektu je shrnutí současných způsobů pouzdření a zejména systémů využívajících trojrozměrné provedení. Navazující praktická část se zaměřuje na návrh a ...
 • Nové směry v pouzdření 

  Hřešil, Tomáš
  Tento projekt řeší vytvoření manuálu pro moderní elektronická pouzdra, která jsou stále častěji používána v dnešních elektronických obvodech a zařízeních. Mezi moderní pouzdra patří především maloobjemové DIL, QFP, BGA, ...
 • Statistická data v nemocničním informačním systému 

  Velička, Tomáš
  Cílem práce byl výpočet některých statistických ukazatelů z dat získaných z Nemocničního Informačního Systému Clinicom. Data jsou v tomto informačním systému spravována databázovým systémem Caché. Pro práci byla využita ...
 • Tvorba hudby počítačem 

  Mederly, Peter
  Hlavním cílem práce je analýza, návrh a implementace nového systému schopného generovat hudbu v reálném čase, na základě skutečných dat nebo libovolných rastrových obrázků. Práce poskytuje průřez historií snažení se o ...