Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza úrovně implementace CSR v podniku 

  Divišová, Miluše
  Diplomová práce se zabývá otázkou společenské odpovědnosti podniku a zkoumá úroveň její implementace uvnitř podniku. První část diplomové práce se věnuje teoretickým vysvětlením problematiky CSR (Corporate Social Responsibility) ...
 • Interní marketing jako CSR strategie firmy 

  Puttnerová, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové strategii interního marketingu firmy Sanofi-aventis, s.r.o., MSD IT Global Innovation Center s.r.o. a Heineken Česká republika, a.s. na základě ...
 • Měření společenské odpovědnosti firem u vybrané společnosti 

  Skryjová, Jana
  Diplomová práce se zabývá konceptem CSR – společensky odpovědné firmy. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaměřuje na vysvětlení definic, historického vývoje konceptu společenské ...
 • Motivace a etické otázky ve stavebním podniku 

  Pětroš, Ondřej
  Tato diplomová práce se zaobírá motivací a etikou ve stavebním odvětví. Úkolem této diplomové práce je zjistit úroveň a případná specifika motivace a etiky ve stavebním podniku. Teoretická část je zaměřena na objasnění ...
 • Návrh dobrovoľného reportingu v konkrétnom podniku 

  Jánov, Richard
  Diplomová práca sa zaoberá reportingom udržateľného rozvoja a jeho spôsobu podávania pravidelných správ. Cieľom prvej časti je priblížiť, charakterizovať a popísať teoreticko-metodolické prístupy spoločensky zodpovedného ...
 • Průvodce studiem předmětu Řízení společenské odpovědnosti podniku 

  Putnová, Anna (VUT v Brně, Fakulta podnikatelská, 2019)
 • Společenská odpovědnost firem a jak ji měřit? 

  Černohorská, Lenka; Putnová, Anna (Akademické nakladatelství CERM, 2012)
 • Společenská odpovědnost firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. 

  Hercik, Marek
  Tato diplomová práce se zabývá společenskou odpovědností firmy DHL Express (Czech Republic) s.r.o. a vlivem na její firemní image. Práce je zaměřena primárně na charakteristiku a analýzu CSR aktivit této logistické ...
 • Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce 

  Stojaspal, Ondřej
  Tato diplomová práce „Společenská odpovědnost jako forma zefektivnění trhu práce“ si klade za cíl přiblížit aktuálně diskutovaný pojem sociální odpovědnosti – CSR (Corporate Social Responsibility). Tento problém analyzuje ...
 • Společenská odpovědnost podnikání ve strojírenské firmě 

  Mašková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá tématem společenské odpovědnosti firem. Analyzuje současnou situaci v oblasti CSR u podniků sídlících v Českém technologickém parku Brno. Dále analyzuje postoj k problematice společenské odpovědnosti ...
 • Srovnání konceptů CSR ve vybraných firmách 

  Kopečková, Barbora
  Diplomová práce se zabývá aplikací konceptu společenské odpovědnosti v podnikové praxi firmy ČSOB, a. s., Raiffeisenbank a. s. a Tesco SW, a.s. na základě uvedených teoretických východisek a kvalitativního výzkumu. Dále ...
 • Uplatnění konceptu společenské odpovědnosti ve firmě 

  Kroužková, Michaela
  Diplomová práce se v teoretické části zabývá konceptem CSR - společensky odpovědné firmy. Popisuje jednotlivé kroky v rámci implementace konceptu CSR. Praktická část se zabývá uplatněním konceptu CSR ve firmě, je vypracován ...
 • Vliv sociální odpovědnosti podniků na nábor nových zaměstnanců 

  Jouklová, Veronika
  Cílem této diplomové práce je zjistit, do jaké míry ovlivňuje společenská odpovědnost podniků a související činnosti organizací rozhodování žadatelů o zaměstnání. Zaměřuje se konkrétně na expatrioty. Teoretická část ...