Now showing items 1-6 of 6

 • Elektronická databáze knih 

  Janda, Jiří
  Tato práce se zabývá návrhem, tvorbou a provozem elektronické databáze knih. Jsou zde popsány důvody tvorby takovéhoto systému, technologie použité k tvorbě aplikace a dále funkčnost a ovládání jednotlivých podčástí systému. ...
 • Informační systém malé obce pomocí ASP.NET 

  Pachta, Václav
  Obsahem této práce je návrh a realizace informačního systému malé obce. Cílem je navrhnout systém, který zrychlí, zjednoduší a zefektivní informovaní občanů ze strany obecního úřadu. Tento systém umožní oprávněným uživatelům ...
 • Informační systém školy 

  Topinka, Martin
  Cílem této práce je analyzovat a vyhodnotit požadavky na informační systém určený pro základní a střední školy. Práce analyzuje potřeby uživatelů a diskutuje vlastnosti, které by tento typ informačního systému měl mít. ...
 • Návrh internetových stránek 

  Pogran, Štefan
  Táto bakalárska práca sa zaoberá tvorbou webových stránok pre zvolenú firmu. Jedná sa o firmu, ktorá webové stránky doteraz nemala. U webových stránok sa stretávame hlavne z funkčnosťou, prehľadnosťou a schopnosťou zaujať ...
 • SW nástroj pro vyhodnocování poplatků za telekomunikační služby 

  Urbánek, Ivo
  Práce slouží jako doplněk k webové aplikaci porovnávající ceny jednotlivých mobilních operátorů českého trhu. Aplikace je schopna na základě uskutečněných hovorů ukázat fakturační ceny každého z existujících tarifů daného ...
 • Webový prezentační systém hudebního klubu 

  Jurák, Adam
  Cílem této práce bylo navrhnout a implementovat webový prezentační systém dle požadavků hudebního klubu s ohledem na pravidla pro přístupný a použitelný web. Systém bude sloužit k prezentaci klubu na internetu a informování ...