Now showing items 1-10 of 10

 • Coaxial Filters Optimization Using Tuning Space Mapping in CST Studio 

  Wolansky, D.; Tkadlec, R. (Společnost pro radioelektronické inženýrství, 2011-04)
  This paper deals with the optimization of coaxial filters using Tuning Space Mapping (TSM) method implemented to CST environment. The function of fine and coarse model and their link between each other is explained. In ...
 • Efekt kombinace dávkování koagulantu a flokulantu na odvodňování čistírenských kalů 

  Pániková, Kristína
  Zpracování a odstraňování kalů patří mezi nejdůležitější části čištění odpadních vod. Jedná se o ekonomicky náročné části, proto se klade důraz na efektivní dávkování. Dávka musí být co nejmenší, ale také výstupní sušina ...
 • Modelování mozku krysy 

  Kuřátko, David
  Tato diplomová práce se zabývá tvorbou a úpravami několika numerických modelů mozku krysy, které jsou následně použity v elektromagnetickém software CST Studio Suite 2014. V první části práce jsou do modelu vloženy budící ...
 • Monopol integrovaný do 3D textilu 

  Füll, David
  Tato práce pojednává o návrhu všesměrové monopólové antény. Pomocí parabolického reflektoru a direktorů dochází k úpravě směrových vlastností monopólové antény. U této směrové antény, společně se všesměrovou anténou, se ...
 • Návrh antény PIFA pro GSM pásma 

  Kollár, Marcel
  Hlavním tématem diplomové práce je návrh PIFA (Planar Inverted-F Antenna ) antény pracující v pásmech GSM (Global System for Mobile communications). Na začátku je stručně rozebrána oblast planárních (mikropáskových) antén. ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. V úvodu se práce věnuje základním odrazným vlastnostem objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody využívané při počítačových simulacích ...
 • Odrazná plocha osobních automobilů 

  Hanslík, Radovan
  Tato diplomová práce se zabývá simulací odrazné plochy osobních automobilů. Jsou zde popsány základní odrazné vlastnosti objektů. Dále jsou popsány vybrané numerické metody, které se využívají při počítačových simulacích ...
 • Optimalizace dávkování chemikálií při odvodňování kalu 

  Pániková, Kristína
  Bakalářská práce se zabývá optimálním stanovením dávky chemikálie při odvodňování kalu. Práce má dvě části, praktickou a teoretickou. Teoretická část obsahuje základní informace o zahušťování, destabilizaci a stabilizaci, ...
 • Toolbox pro spolupráci MATLABu s externími simulačními programy 

  Moravec, Petr
  V diplomové práci je popsáno skriptovací rozhraní dvou programů CST a HFSS pro vlnovou analýzu elektromagnetických struktur. Práce je zaměřena především na možnosti ovládání těchto programu přes skriptovací jazyky a systémové ...
 • Yagi-Uda antény v planárním a drátěném provedení 

  Křepela, Pavel
  Tato práce se zabývá studiem Yagi-Uda antén s následujícím rozborem a návrhem antény v planárním provedení s drátěným reflektorem. První část se zaměřuje na rozbor této antény a parametrů. Další část pokračuje vyšetřováním ...