Now showing items 1-6 of 6

 • Anténa integrovaná do sedáku automobilu 

  Gulda, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem antény integrované do sedadla automobilu. Seznamuje se základy technologie RFID a jeho principem. Konkrétně se práce zabývá návrhem tagu pracujícího v pásmu UHF. Tag byl navržen v ...
 • Anténa pro chytré hodinky 

  Hájek, Miroslav
  Cílem této práce je vytvořit anténu pro chytré hodinky, která bude pracovat ve dvou kmitočtových pásmech. Jsou to pásma GSM (1,8GHz) a ISM (2,4 GHz). Tato anténa musí být schopna pracovat při umístění na elastickém materiálu, ...
 • Anténa pro UWB komunikaci uvnitř automobilu 

  Špůrek, Jan
  Tato bakalářská práce se zaměřuje na návrh bezdrátové UWB sítě uvnitř automobilu. Práce je rozčleněna do pěti etap. V první etapě se práce zaměřuje na návrh vhodných antén a napájecích struktur. V druhé etapě je simulována ...
 • Experimentální tagy pro UHF RFID aplikace 

  Pacholík, Vladimír
  Tato práce se zabývá návrhem antén RFID tagů. Obsahuje seznámení s technologií RFID, přičemž se soustřeďuje na pasivní tagy v pásmu UHF. Návrhové simulace byly prováděny v programu CST Microwave studio. Podle těchto simulací ...
 • Modelování a optimalizace šroubovicové antény 

  Zelinková, Lenka
  Obsahem práce je návrh šroubovicových antén pro zadané kmitočty. Teoretický návrh je ověřen v kalkulátorech parametrů. Ověření vlastností návrhu proběhlo v počítačovém simulátoru CST Microwave studio, ve kterém byly antény ...
 • Planární anténa s vícepásmovou zemní deskou 

  Syrový, Jiří
  Tato práce je zaměřena na vícepásmové planární antény. Bylo nutno vybrat vhodnou planární anténu a vhodný frekvenčně selektivní povrch (FSS) a prozkoumat jejich vlastnosti. Vlastnosti samostatné obdélníkové flíčkové antény ...