Now showing items 1-5 of 5

 • Interaktivní segmentace 3D CT dat s využitím hlubokého učení 

  Trávníčková, Kateřina
  Tato práce se zaměřuje na možnosti využití neuronových sítí pro segmentaci CT dat s omezenými možnostmi použití anotovaných dat. Hlavním prostředkem pro zlepšení kvality segmentace kostí pomocí modelu trénovaného na malé ...
 • Klasifikace patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení 

  Tyshchenko, Bohdan
  Tato diplomová práce se zaměřuje na detekci patologických obratlů v CT snímcích páteře s využitím metod strojového učení. V rámci teoretické části je popsána anatomie páteře, výskyt patologií v CT obrazových datech, je ...
 • Metody segmentace a identifikace deformovaných obratlů ve 3D CT datech onkologických pacientů 

  Jakubíček, Roman
  Tato disertační práce se zabývá návrhem metod směřujících k vymezení povrchů jednotlivých obratlů ve 3D CT datech onkologických pacientů, příslušných algoritmů a jejich ověřením. U takových pacientů se velmi často vyskytují ...
 • Segmentace nádorových lézí ledvin v CT datech 

  Urbanová, Hedvika
  Tato diplomová práce se zabývá segmentací nádorových lézí ledvin v CT datech. V teoretické části práce je rozebrána anatomie a patologie ledvin. Dále je pak obecně uveden princip segmentace, konvenční metody a segmentace ...
 • Segmentation of Airways in CT Data 

  Votoupal, P. (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2015)
  This paper deals with the segmentation of lung parenchyma and extraction of airways tree from three dimensional CT scans. The external mask of the lungs is created and subsequently used to ease the process of airway ...