Now showing items 1-20 of 25

 • APLIKACE GRAFENU V ELEKTRONICE A TECHNOLOGIE PŘÍPRAVY 

  Zahradníček, Radim
  Tato dizertační práce je zaměřena na studium aplikace grafenu v elektronice a technologii přípravy. Teoretická část práce popisuje kromě základních vlastností grafenu také metody jeho přípravy, přenosu, charakterizace a ...
 • Aplikace grafénové membrány v nanoelektronických zařízeních 

  Kormoš, Lukáš
  Táto diplomová práca je zameraná na aplikácie a výrobu grafénovej membrány z grafénu vyrobeného pomocov chemickej depozície z plynnej fáze. Teoretická časť sa zaoberá transportnými vlastnosťami grafénu a viacerými rozptylovými ...
 • Barierové vrstvy na bázi polyparaxylylenu a jejich vlastnosti 

  Horák, Jakub
  Tato diplomová práce se zabývá přípravou a charakterizací bariérových vlastností vrstev parylenu C. Tyto vrstvy byly připravovány metodou chemické depozice z plynné fáze (CVD). Zájem o zkoumání těchto vrstev je velký ...
 • Carbon composite micro- and nano-tubes-based electrodes for detection of nucleic acids 

  Prášek, Jan; Húska, Dalibor; Trnková, Libuše; Adam, Vojtěch; Kizek, René; Hubálek, Jaromír (Springer, 2011-05-16)
  The first aim of this study was to fabricate vertically aligned multiwalled carbon nanotubes (MWCNTs). MWCNTs were successfully prepared by using plasma enhanced chemical vapour deposition. Further, three carbon composite ...
 • Charakterizace nanostruktur deponovaných PVD a CVD technologiemi 

  Fořt, Tomáš
  Disertační práce se zabývá mechanickými vlastnostmi tenkých otěru odolných tvrdých vrstev. Představuje metodu dynamického testování tenkých tvrdých vrstev na nově zkonstruovaném prototypu dynamického měřiče otěru. Přináší ...
 • Depozice a charakterizace tenkých vrstev a jejich analýza za pomoci skenovací elektronové mikroskopie 

  Kiška, Roman
  Tato práce se zabývá metodami nanášení tenkých vrstev, a to zejména metodou PVD a CVD. Součástí práce byla i experimentální část, kde byly nedeponovány dva vzorky metodou magnetronového naprašování a nanášením z plynné ...
 • Dotování grafenu pomocí pomalých elektronů 

  Stará, Veronika
  Tato diplomová práce se zabývá dotováním grafenu nízkoenergiovými elektrony. Na křemíkový substrát pokrytý vrstvou SiO2 jsou pomocí litograficky vyrobené masky nadeponované kovové kontakty z titanu a zlata. Grafen vyrobený ...
 • Frézovací nástroje z HSS ocelí s nanokompozitními povlaky 

  Ludvík, Radek
  Bakalářská práce se zabývá nanokompozitními povlaky nanesenými na frézovací nástroje z rychlořezných ocelí. V práci jsou popsány základy frézování, nástroje pro frézování a jejich rozdělení a upínání. Postupně je rozebrána ...
 • Ga modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Hlavička, Ivo
  Obsahem této bakalářské práce je výroba, charakterizace a úprava Schottkyho solárních článků s rozhraním grafen-Si. Nanesením grafenu vyrobeného metodou CVD na křemíkový substrát s elektrodami bylo vytvořeno základní ...
 • GaN modifikované Schottkyho solární články s rozhraním Grafen/Si 

  Mohelský, Ivan
  Tato práce se zabývá přípravou a charakterizací Schottkyho solárních článků s přechodem grafen/křemík. Pro tuto studii byla navržena a vyrobena aparatura pro měření I-V charakteristik solárního článku. Rozhraní grafen/křemík ...
 • Interakce pomalých elektronů s grafenovými polem řízenými tranzistory 

  Vysocký, Filip
  Tato diplomová práce se zaměřuje na přípravu grafenových polem řízených tranzistorů, charakterizaci jejich transportních vlastností v UHV podmínkách a popis vlivu svazku nízkoenergiových elektronů na transportní vlastnosti ...
 • Kvalifikace depoziční pece 

  Petrová, Lenka
  Tato práce je zaměřena na problém nastavení CVD pece pro produkci ve výrobním závodu. Problém je, že přesná zařízení jako depoziční pece musíbýt pro produkci nastaveny až na místě, kde budou provozovány. Toho je možno ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Novotný, Michal
  Bakalářská práce Metody povlakování řezných nástrojů popisuje způsoby nanášení tvrdých otěruvzdorných povlaků fyzikálními a chemickými metodami. Součástí práce je rozdělení materiálů pro řezné nástroje, popis výroby ...
 • Metody povlakování řezných nástrojů 

  Doležal, Jan
  Bakalářská práce se zabývá metodami povlakování řezných nástrojů a jejich technickými vlastnostmi. V práci je dále uveden sortiment současných výrobců povlakovaných slinutých karbidů. V závěru této práce je zpracován vývoj ...
 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Vopařil, Josef
  Tato práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. Obsahuje rozbor slinutých karbidů určených pro výrobu těchto nástrojů, a to jak nepovlakovaných, tak i povlakovaných. Obsahuje taktéž příklady moderních ...
 • Moderní řezné nástroje ze slinutých karbidů 

  Štefek, Jaromír
  Tato diplomová práce se zabývá moderními řeznými nástroji ze slinutých karbidů. V prvním bodě je uvedeno několik zásadních inovací již používaných nástrojů pro základní obráběcí operace, kterými je soustružení, frézování ...
 • Navržení povlakovaných nástrojů pro technologii soustružení součásti "příruba" 

  Maršálek, Radek
  Práce pojednává o využití povlakovaných nástrojů při výrobě součásti „příruba“ na CNC soustruhu. V první části je uvedena podstata povlakování nástrojů a přehled nabízených povlakovaných nástrojů pro soustružení od známých ...
 • Plasmachemical Conservation of Corroded Metallic Objects 

  Sázavská, Věra; Veverková, Radka; Krčma, František; Řádková, Lucie; Miková, Petra; Přikryl, Radek; Procházka, Michal (IOP Publishing, 2016-05-17)
  Plazmochemická konzervace kovových předmětů představuje nový efektivní směr rychlého ošetření korodovaných předmětů. Proces je složen ze dvou základních kroků: Odstranění koroze a depozice ochranných vrstev. Odstraňování ...
 • Povlaky CVD a PVD pro dekorativní účely 

  Švéda, Filip
  Bakalářská práce je zaměřena na povlakování pomocí metod CVD a PVD, nikoliv však nástrojů, ale pouze pro dekorativní účely. V úvodních kapitolách je zde přehled jednotlivých metod a jejich popisy. Dále vytipované příklady ...
 • Příprava grafenu metodou CVD 

  Procházka, Pavel
  Tato diplomová práce je převážně zaměřena na výrobu grafenových vrstev na měděné fólii metodou chemické depozice z plynné fáze (Chemical Vapour Deposition – CVD). Za tímto účelem byla dokončena a plně automatizována ...