Now showing items 1-1 of 1

  • Biomasa v systémech zásobování teplem měst a obcí - I 

    Soudek, Ondřej
    Seznámení se s problematikou centralizovaného zásobování teplem je cílem předkládané práce. Důraz je kladen na technologické prvky tohoto systému. Současný trend zapříčiňuje rozšiřování využití biomasy v centralizovaném ...