Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh počítačové sítě pro moderní rodinný dům 

    Buc, Juraj
    Bakalárska práca sa zaoberá návrhom počítačovej siete moderného rodinného domu. Východiskami tohto návrhu sú pôdorys domu a požiadavky investora. V práci sú popísané postupy a taktiež špecifikované prvky, potrebné pre ...
  • Počítačová síť v moderní domácnosti 

    Konečný, Martin
    Bakalářská práce se zabývá návrhem počítačové sítě pro moderní dům a oddělený kancelářský objekt. Vychází z analýzy stavebního projektu, dle kterého má být tato síť realizována a následně specifikuje konkrétní postupy a ...