Now showing items 1-5 of 5

 • Namrzavost zemin a druhotných materiálů v podloží vozovek 

  Sokolová, Veronika
  Porušení dopravních konstrukcí vlivem mrazu je v oblastech, kde se teploty pohybují pod bodem mrazu, problém, který může vést až k trvalým deformacím stavby. Teoretická část této práce se zabývá promrzáním vozovky a jejího ...
 • Posouzení stanovení zhutnitelnosti jemnozrnné zeminy 

  Grmela, Jan
  Tato práce si klade za cíl popsat problematiku zhutnitelnosti zemin. Představuje konkrétní zkušební metody zhutnitelnosti, jejich principy a postup provedení. Praktická část je zaměřena na laboratorní zkoušení vzorku ...
 • Směsný recyklát v podloží vozovek 

  Ševc, Jan
  Práce řeší využití směsného recyklátu v podloží vozovek. Detailně se zabývá sledováním únosností tohoto materiálu použitého jako náhrada nevhodných zemin v podloží vozovky především intravilánových komunikací. Prakticky ...
 • Směsný stavební recyklát pro zemní tělesa pozemních komunikací 

  Masař, Daniel
  Práce řeší využití směsného stavebního recyklátu pro zemní tělesa pozemních komunikací. Teoretická část postupně popisuje výrobu a využitelnost stavebních recyklátů a také ekonomické zhodnocení vůči běžně užívaným přírodním ...
 • Stanovení modulů pružnosti směsí pro podkladní vrstvy vozovek 

  Hepner, Urban
  Diplomová práca sa zaoberá experimentálnym stanovením modulu pružnosti cyklickou triaxiálnou skúškou vybraných nestmelených zmesí konštrukčných vrstiev vozovky. Dôvodom je overiť, či návrhové moduly pružnosti v predpise ...