Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

    Šafařík, Pavel
    Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
  • Návrh změny technologie Call Centra 

    Vavrisová, Lenka
    Úkolem této práce je seznámit čtenáře s problematikou telekomunikačních systémů ať už analogových či digitálních a především systémů založených na technologii VoIP ( Voice over Internet Protocol). Hlavním cílem bakalářské ...