Now showing items 1-5 of 5

 • Návrh automatizace procesu Call centra v prostředí organizace s certifikací ISO 9001:2000 

  Hovadík, Jiří
  Tato diplomová práce se zabývá systém pro evidenci zákaznických požadavků na pracovišti call centra v servisní organizaci. Úvodní část popisuje servisní činnosti v oblasti služeb zaměřených na platební terminály a současnou ...
 • Návrh informačního systému zákaznické podpory 

  Šafařík, Pavel
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro podporu servisních a zákaznických služeb. V první části popisuje klíčové oblasti zákaznických služeb ve vztahu k servisu, jeho poskytování a využívání. V další části ...
 • Návrh změny technologie Call Centra 

  Vavrisová, Lenka
  Úkolem této práce je seznámit čtenáře s problematikou telekomunikačních systémů ať už analogových či digitálních a především systémů založených na technologii VoIP ( Voice over Internet Protocol). Hlavním cílem bakalářské ...
 • Pokročilá analýza spontánních mluvených dialogů 

  Musil, David
  První částí této semestrální práce jsou základní informace o call centrech. Kapitola se zaměřuje na vznik a historii call center a základnímu rozdělení softwaru v nich používaného. Druhá kapitola se zabývá způsoby zpracování ...
 • Postavení a úloha call center 

  Blažej, Michal
  Tato diplomová práce zpracovává téma Postavení a Úloha Call Center v Telekomunikaci. Práce pojednává o alternativních způsobech komunikace zákazníka s mobilním operátorem, převážně prostřednictvím telefonu. Obsahem diplomové ...