Now showing items 1-1 of 1

  • Řešení problému kanadského cestujícího 

    Filip, Sebastián
    Tato práce se zabývá problémem kanadského cestujícího (CTP), který se dá definovat jako problém hledání nejkratší cesty ve stochastickém prostředí. V rešeršní části práce je zpracován přehled typů tohoto problému a k nim ...