Now showing items 1-2 of 2

  • Fotokatalytická inaktivace kvasinek 

    Šupinová, Lenka
    Diplomová práce je zaměřena na studium účinku ultrafialového záření a oxidu titaničitého na kvasinku Candida vini. Fotokatalytická inaktivace této kvasinky byla prováděna na různých typech vrstev oxidu titaničitého nanesených ...
  • Vliv stříbra na zvýšení účinnosti fotokatalytické inaktivace kvasinek 

    Vrchovecká, Petra
    V této diplomové práci byl popsán a prokázán fotokatalytický účinek oxidu titaničitého s přídavkem stříbra na inaktivaci kvasinky Candida vini. Oxid titaničitý byl připraven sol-gel procesem a nanesen mikro-piezo depozicí ...