Now showing items 1-2 of 2

  • Hodnocení úrovně procesního řízení v produkčních systémech 

    Juřica, Pavel
    Oblast procesního řízení zastává stále zvyšující se význam ve fungování organizací a má pozitivní vliv na jejich úspěšnost. S ohledem na dynamicky se rozvíjející tržní prostředí je jeho neodmyslitelný význam také součástí ...
  • Implementace CMM při posuzování kvality business procesů 

    Slobodník, Tomáš
    Práce rozebírá problematiku managementu jakosti, procesního řízení a vyspělostních modelů. Představuje prototyp webového nástroje pro podporu implementace CMMI pro služby. Jeho koncept, implementaci a možnosti použití ...