Now showing items 1-2 of 2

  • Dotykový senzor na skleněné desce s podsvíceným piktogramem 

    Jánešová, Daniela
    V této práci je popsáno řešení ovládání zařízení kapacitním dotykovým senzorem. Geometrie senzoru je řešena na standartním plošném spoji, který je umístěn na skleněném panelu. Tématika dotykových senzorů je obecně řešena ...
  • Touch Sensor On The Glass Plate With A Backlit Pictogram 

    Jánešová, Daniela (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    In this work is described the solution of controlling device by capacitive touch sensor with a backlit pictogram. Sensor geometry is unusual thanks to this pictogram. Control the touch sensing is provided by integrated ...