Now showing items 1-2 of 2

  • Low supply of core labour like limit factor of the growth the factory 

    Luňáček, Jiří (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2008-12)
    All companies act under the impact of allocation of manufacturing factors. Despite noticeable modernisation and automation of manufacturing processes, human labour still remains an indispensable manufacturing factor. At ...
  • Využití finanční analýzy k racionalizaci finančního řízení v podniku 

    Zumrová, Olga
    Bakalářská práce se zabývá vyhodnocením hospodářské situace podniku a následnými návrhy na její zlepšení. Nejdříve vysvětluje základní poznatky z teorie finanční analýzy a její metody, které jsou poté aplikovány na reálný ...