Now showing items 1-13 of 13

 • Airflow Measurement of the Car HVAC Unit Using Hot-wire Anemometry 

  Fojtlín, Miloš; Planka, Michal; Fišer, Jan; Pokorný, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  Thermal environment in a vehicular cabin significantly influence drivers’ fatigue and passengers’ thermal comfort. This environment is traditionally managed by HVAC cabin system that distributes air and modifies its ...
 • Analýza elektrických a hybridních vozidel 

  Slaběňák, Patrik
  V současné době začínají být zdroje ropy pomalu omezené, a proto je potřeba uvažovat nad alternativními zdroji energie. Výsledkem tohoto semestrálního projektu je základní přehled o aktuálním vývoji elektrických a hybridních ...
 • Assesment of the Thermal Environment in Vehicular Cabins 

  Fojtlín, Miloš
  Ľudia žijúci vo vyspelých krajinách trávia väčšinu svojho života vo vnútorných prostrediach budov alebo dopravných prostriedkov. Z tohto dôvodu, záujem o výskum kvality vnútorných prostredím rastie, pričom hlavný dôraz je ...
 • Automobily osmdesátých a devadesátých let 

  Holuša, David
  Tato bakalářská práce popisuje události, které vedly k rozvoji automobilového průmyslu v osmdesátých a devadesátých letech dvacátého století, dále se zaměřuje na situaci v průmyslu na jednotlivých kontinentech a na ...
 • Measurement of airflow and pressure characteristics of a fan built in a car ventilation system 

  Pokorný, Jan; Poláček, Filip; Fojtlín, Miloš; Fišer, Jan; Jícha, Miroslav (EDP Sciences, 2016-03-28)
  The aim of this study was to identify a set of operating points of a fan built in ventilation system of our test car. These operating points are given by the fan pressure characteristics and are defined by a pressure drop ...
 • Moderní materiály v automobilovém průmyslu 

  Vaníček, Jan
  Práce je zaměřena na popis konvenčních a nekonvenčních materiálů, které jsou využívány ke stavbě automobilu. Jednotlivé druhy materiálů jsou řazeny dle šíře uplatnění a charakterizovány z hlediska vlastností a reálného ...
 • Návrh a modernizace automobilového startéru 

  Bednář, Vojtěch
  Práce se zabývá modernizací automobilového startéru. V první a druhé části byla provedena analýza druhů startérů z hlediska konstrukce a rozboru pohonu startéru. V třetí části byl proveden elektromagnetický návrh stejnosměrného ...
 • Palubní počítač pro automobil 

  Lutera, Ondřej
  Práce se zabývá návrhem a realizací palubního počítače pro osobní automobily, který disponuje víceuživatelským režimem a záznamem měřených dat. Měření je provedeno pomocí přímého napojení na snímače a vstřikovače motoru. ...
 • Přehrávač zvukových souborů pro automobil 

  Gazdík, Marcel
  Tato bakalářská práce si klade za cíl seznámit čtenáře s komprimovaným formátem zvuku, jakým je kupříkladu MP3, AAC či OGG Vorbis. Pak také s návrhem jednoduchého přehrávače, jež je koncipován jako rozšiřující modul ke ...
 • Rekonstrukce osobního automobilu 

  Kacálek, Jaroslav
  V úvodu práce jsou stručně vystiženy základní informace o rekonstruovaném voze, důvody zakoupení a rekonstrukce tohoto vozu. V prvé kapitole jsou důvody rekonstrukce související se stavem vozidla popsány blíže. V následujících ...
 • Univerzální palubní počítač do auta 

  Novohradský, Petr
  Práce obsahuje kompletní návrh prototypu vestavěného zařízení pro zobrazování informací z vozidla. Je popsán čip ELM327 a jeho základní použití. Popisuje také vývoj diagnostické zásuvky vozidel v Evropských zemích. Obsahuje ...
 • Využití metod 3D tisku v automobilovém průmyslu 

  Juhász, Vojtěch
  Bakalářská práce se zabývá využitím 3D tisku v automobilovém průmyslu. Úvodní kapitola popisuje historii a výrobní proces. Další kapitola se zabývá nejpoužívanějšími technologiemi 3D tisku a následným popisem procesu tisku ...
 • Výpočtové modelování aerodynamického hluku způsobeného bočním zrcátkem automobilu 

  Vobejda, Radek
  Tato diplomová práce se zabývá výpočtovým modelováním aerodynamického hluku, který vzniká uvnitř kabiny automobilu. Vúvodní části diplomové práce je vytvořen zjednodušený model geometrie osobního automobilu a vnitřního ...