Now showing items 1-6 of 6

 • Člověk jako faktor kvality vzduchu 

  Kops, Tomáš
  Cílem diplomové práce je zjistit pomocí měření produkci oxidu uhličitého, kterou člověk vyprodukuje při různých typech fyzické aktivity. S využitím daného modelu je cílem simulovat reálnou produkci oxidu uhličitého pro ...
 • Odstraňování CO2 z bioplynu 

  Kovář, Martin
  Prozkoumání technologií Selexol, Rectisol, Fluor a Purisol při úpravě bioplynu na kvalitu zemního plynu je hlavní náplní práce. Vyčištěný bioplyn musí splňovat kvalitativní požadavky, které stanovuje legislativa ČR. Důležitým ...
 • Optický analyzátor koncentrace CO2 v dechu 

  Škorpík, Daniel
  Tato diplomová práce pojednává o měření koncentrace oxidu uhličitého v dechu pomocí optického analyzátoru za využití absorpční spektroskopie v infračervené oblasti. Použitá metoda je podrobně popsána s technickým zaměřením ...
 • Stanovení emisí a škodlivých částic výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Rozsíval, Adam
  Práce se zabývá analýzou emisí a škodlivých částic výfukových plynů u vozidel s environmentálním dopadem, respektive popisuje základní charakteristiky a vlastnosti současných druhů používaných paliv a emisí produkovaných ...
 • Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel 

  Chytil, Ivo
  Diplomová práce na téma Stanovení emisí CO2 výfukových plynů u CNG, benzinových a naftových vozidel se zabývá problematikou produkce oxidu uhličitého ze spalování paliv. V první části práce jsou teoretické metody výpočtu ...
 • Způsoby zachytávání CO2 z ovzduší, způsoby jeho využití a možnosti dlouhodobého uskladnění 

  Kober, Ondřej
  Spalováním fosilních paliv vznikají emise skleníkových plynů, jež způsobují globální oteplování. Nejvýznamnějším z těchto plynů je oxid uhličitý. Ten se v atmosféře sice vyskytuje přirozeně, lidské emise však narušují ...