Now showing items 1-2 of 2

  • Studium a modelování karbonatace betonu 

    Rovnaníková, Markéta
    Pravděpodobně nejčastějším typem degradace železobetonových konstrukcí je koroze ocelové výztuže. Povrch výztuže je chráněn před korozí tenkou vrstvou oxidů železa, která se vytváří díky silnému zásaditému prostředí okolního ...
  • Studium karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy 

    Růžička, Lukáš
    Práce se zabývá studiem karbonatace portlanditu pomocí in-situ rentgenové difrakční analýzy. Karbonatace portlanditu probíhá v betonových konstrukcích a je již poměrně široce popsána. Je zodpovědná za korozi a degradaci ...