Now showing items 1-1 of 1

  • Pokročilé dolování v datech v kardiologii 

    Mézl, Martin
    Tato práce je zaměřena na využití data miningových metod v lékařství, konkrétně na databázi kardiologických pacientů. Cílem této práce je provést analýzu dat a zaměřit se na hledání neobvyklých závislostí mezi jednotlivými ...