Now showing items 1-4 of 4

 • Návrh metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata kolenní náhrady 

  Kutálek, Lukáš
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem metodiky tvorby 3D modelu tibiálního plata. V práci je stručně popsána anatomie kolenního kloubu, současný operační postup, stávající používané tibiální komponenty a samotný postup ...
 • Návrh vodního chladiče pro formulový motor 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této bakalářské práce je provést rozbor chladičů a chladících systémů použitých ve vozech účastnících se soutěže Formula Student/SAE. Dále na základě vstupních podmínek provést základní výpočtový a konstrukční návrh ...
 • Úprava rychloupínacího zařízení pro aplikace prosévacích lopat 

  Hrňa, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá úpravou rychloupínacího zařízení prosévací lopaty Allu SC 3-20 tak, aby se zefektivnilo jak nabírání materiálu do lžíce, tak i samotné prosévání. Pomocí simulační metody v programu Adams je zjištěn ...
 • Využití programových prostředků GIS a CAD pro tvorbu digitálního modelu terénu 

  Čička, Peter
  Diplomová práca je zameraná na tvorbu digitálneho modelu terénu. Cieľom je zoznámiť sa s problematikou teórie modelovania terénu od samotného zberu dát až po vytvorenie digitálneho modelu terénu záujmového územia. Výsledkom ...