Now showing items 1-1 of 1

  • Biologicky významné látky v cereálních produktech 

    Vondráčková, Hedvika
    Předložená práce se zabývala studiem biologicky významných látek v cereálních produktech. V praktické části byly stanoveny vybrané aktivní látky v müsli tyčinkách. Nejvyšší obsah celkových polyfenolů, celkových flavonoidů, ...