Now showing items 1-10 of 10

 • Evoluce emergentního chování v celulárních systémech 

  Novák, Radim
  Tato práce se zabývá problematikou celulárních automatů a jejich využití v oblasti výzkumu sebe-replikace. Konkrétně se zaměřuje na sebe-replikující se smyčky a ukazuje možné přístupy k optimalizaci jejich schopnosti ...
 • Generování pseudonáhodných čísel v FPGA 

  Korček, Pavol
  V tejto bakalárskej práci boli prebrané možnosti implementácie hardvérových generátorov pseudonáhodných čísel. Konkrétne pojednáva o dvoch najpoužívanejších spôsoboch generovania pseudonáhodných čísel v číslicových systémoch ...
 • Instrukcemi řízené celulární automaty 

  Bendl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem nového konceptu řízení celulárního automatu založeného na tzv. instrukcích. Instrukci lze chápat jako určité pravidlo ověřující stavy předem definované skupiny buněk v sousedství vyšetřované ...
 • Knihovna pro simulaci celulárních automatů 

  Bocko, Dávid
  Tato práce je věnovaná návrhu a popisu knihovny pro simulaci celulárních automatů (CA). V úvodě je stručně zmíněna historie, rozdělení podle různých kategorií a formální definice samotného CA. V části věnované implementované ...
 • Návrh výpočetních struktur v celulárních automatech 

  Luža, Jindřich
  za pomocí celulárních automatů. Práce popisuje principy fungování celulárních automatů a zabývá se jejich způsoby jejich využítí pro stanovený cíl. Na 1D a 2D rozměrných celulárních automatech vybraných typů jsou ukázány ...
 • Plánování cesty mobilního robotu pomocí celulárních automatů 

  Holoubek, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá problematikou využití algoritmů celulárních automatů pro plánování cesty v prostředí čtvercové mřížky. Teoretická část obsahuje přehled standardních přístupů plánování cesty, následně se podrobněji ...
 • Predikce sekundární struktury proteinů pomocí celulárního automatu 

  Šalanda, Vojtěch
  Tato práce přináší nový přístup k predikci sekundární struktury proteinů. K existujícím přístupům k této problematice zavádí novou metodu, založenou na celulárním automatu a jeho charakteristických vlastnostech. Hlavním ...
 • Sebereplikace v celulárních automatech 

  Mikeš, Martin
  Tato práce představuje celulární automaty jako systémy, které mohou sloužit jako prototypový model pro komplexní masivně paralelní systémy složené z jednoduchých, navzájem interagujících komponent. Zaměřuje se na sebereplikující ...
 • Sebereplikace v celulárních systémech 

  Komenda, Tomáš
  Tato práce se zabývá celulárními systémy a jejich využitím pro sebereplikaci datových struktur. Samotné odvětví celulárních automatů je velmi zajímavou a inspirativní oblastí, která se v současnosti ukazuje jako velmi ...
 • Simulace proudění tekutin s využitím celulárních automatů 

  Režňák, Michal
  Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením aplikace pro simulaci proudění tekutin pomocí Lattice gas cellular automata. Použité modely jsou HPP, FHP-I, FHP-II a FHP-III. Program je implementovaný pomocí jazyka C++, tak aby ...