Now showing items 1-1 of 1

  • Generování procedurálních textur v shaderu 

    Veverka, Pavel
    Práce se zabývá problematikou generování procedurálních textur a jejich použití v OpenGL. Jsou zde popsány teoretické základy OpenGL a shaderů. Jádrem je rozebrání principů metod generování procedurálních textur pomocí ...