Now showing items 1-4 of 4

 • Stanovení stárnutí bavlny pomocí změny polymeračního stupně celulózy 

  Flimelová, Miroslava
  Stupeň polymerace patří mezi nejdůležitější faktory ovlivňující stárnutí celulózy. Výsledkem stárnutí celulózových materiálů je snižování stupně polymerace a s tím spojené zhoršení mechanických a optických vlastností ...
 • Vliv etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt 

  Skoupil, Jakub
  Cílem bakalářské práce je provedení rozsáhlé literární rešerše na téma vlivu etherů celulózy na mechanické vlastnosti vápenných malt. Teoretická část je věnována složení a výrobě etherů celulózy, které jsou dostupné na ...
 • Využití odpadů rostlinného původu 

  Habáníková, Kamila
  Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...
 • Význam a využití celuláz 

  Stuchlíková, Olga
  Teoretická část práce pojednává o struktuře rostlinné buňky a o polysacharidech, ze kterých se skládá buněčná stěna, přičemž pozornost je zaměřena hlavně na celulózu. Dále jsou popsány celulolytické enzymy a mikroorganismy, ...