Now showing items 1-7 of 7

 • Celulární automaty (Game of Life) 

  Tomaštík, Marek
  Daná BP se v rešeršní části rozborem a možnostmi tzv. Celulárních automatů (CA). Vysvětluje jejich princip a využití v oblasti simulace. Praktická část realizuje celulární automat typu „Game of life“ v platformě Java.
 • Evoluce emergentního chování v celulárních systémech 

  Novák, Radim
  Tato práce se zabývá problematikou celulárních automatů a jejich využití v oblasti výzkumu sebe-replikace. Konkrétně se zaměřuje na sebe-replikující se smyčky a ukazuje možné přístupy k optimalizaci jejich schopnosti ...
 • Hra v shaderu 

  Ivanecký, Ján
  Práce se zabývá návrhem a implementací jednoduché strategické hry pomocí OpenGL. Herní logiku realizuje grafická karta a zobrazování je realizované grafickou kartou v jednom shaderu. Práce dále obsahuje úvod do OpenGL, ...
 • Instrukcemi řízené celulární automaty 

  Bendl, Jaroslav
  Tato práce se zabývá návrhem nového konceptu řízení celulárního automatu založeného na tzv. instrukcích. Instrukci lze chápat jako určité pravidlo ověřující stavy předem definované skupiny buněk v sousedství vyšetřované ...
 • Nové techniky návrhu celulárních automatů 

  Baláž, Martin
  Cílem této diplomové práce je uvést novou techniku návrhu celulárních automatů, která poskytne lepší možnosti implementace a řešení zadaných problémů v prostředí neuniformních automatů. V rámci této práce byly položeny ...
 • Predikce sekundární struktury proteinů pomocí celulárního automatu 

  Šalanda, Vojtěch
  Tato práce přináší nový přístup k predikci sekundární struktury proteinů. K existujícím přístupům k této problematice zavádí novou metodu, založenou na celulárním automatu a jeho charakteristických vlastnostech. Hlavním ...
 • Sebereplikace v celulárních systémech 

  Komenda, Tomáš
  Tato práce se zabývá celulárními systémy a jejich využitím pro sebereplikaci datových struktur. Samotné odvětví celulárních automatů je velmi zajímavou a inspirativní oblastí, která se v současnosti ukazuje jako velmi ...