Now showing items 1-1 of 1

  • Využití odpadů rostlinného původu 

    Habáníková, Kamila
    Tato práce popisuje vlastnosti a využití odpadů rostlinného původu, které vznikají při průmyslovém zpracování, a upřesňuje jejich složení. Kultivací určitých mikroorganismů na těchto materiálech jsou produkovány enzymy, ...