Now showing items 1-2 of 2

  • Měření polohy těžiště motocyklu 

    Vaněček, Michal
    Ve své diplomové práci se zabývám měřením polohy těžiště motocyklu. V první části práce je vytyčena legislativou týkající se rozdělení motocyklů následované jejich typovým dělením. Zmiňuji zde i obecné způsoby měření ...
  • Postupy pro nakládání a vyvažování letadel 

    Tomanová, Veronika Anna
    Bakalářská práce “Postupy při nakládání a vyvažování letadel“, pojednává o vyvážení letadla z hlediska výpočtu těžiště a možných výpočetních postupů. Seznamuje s jednotlivými hmotnostmi a s předletovou dokumentací, která ...