Now showing items 1-2 of 2

  • Měření hmotnostních parametrů vozidel 

    Rücker, Jan
    Tato diplomová práce se v první části zabývá metodami zjišťování hmotnostních parametrů vozidel, polohou těžiště a měřením momentu setrvačnosti. Ve druhé části se zaměřuje na měření polohy těžiště u vybrané skupiny vozidel ...
  • Zařízení pro měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Toman, Josef
    Tato diplomová práce se zabývá problematikou měření výškové polohy těžiště vozidel. V první části je vytvořen stručný přehled metod, sloužících k měření těžiště a momentů setrvačnosti vozidel. Dále jsou navrženy a analyzovány ...