Now showing items 1-2 of 2

  • Kritická analýza rozšiřování Eurozóny 

    Antal, Dominik
    Diplomová práce se zaměřuje na kritickou analýzu rozšíření Evropské měnové unie - Eurozóny, s důrazem na to, které ekonomiky jsou vhodní potenciální kandidáti a podmínky jejich připojení, s pro makroekonomický užitek měnové ...
  • Opatření ECB a ČNB v rámci finanční krize a jejich dopad na vybrané banky 

    Ingr, Josef
    Diplomová práce je zaměřená na vznik a vývoj světové finanční krize započaté v roce 2007 a její analýzu. Následně jsou analyzovány kroky Evropské centrální banky a České národní banky, které podnikli v reakci na tuto krizi. ...