Now showing items 1-2 of 2

  • Řízení domácího ústředního topení 

    Chytka, František
    Tato práce se zabývá návrhem a realizací systému, který řídí ústřední topení rodinného domu. Jednotlivé části systému komunikují bezdrátově. Cílem práce je výběr bezdrátových modulů, výběr teplotního senzoru, návrh systému, ...
  • Systém pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění 

    Šoc, Matěj
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem a následnou realizací bezdrátového systému pro automatické řízení a monitorování centrálního vytápění. Nejprve jsou ve stručnosti představena některá z existujících řešení a jejich ...