Now showing items 1-2 of 2

  • Měření polohy těžiště vozidla 

    Štěpánek, Tomáš
    Diplomová práce je věnována problematice měření polohy těžiště. Na začátku práce je vytvořen stručný přehled metod, sloužící k měření momentů setrvačnosti a měření polohy těžiště vozidla. Na základě metody vážení v šikmé ...
  • Měření výškové polohy těžiště vozidla 

    Fedra, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá mením výškové polohy tžišt vozidla. V první ásti jsou popsány všechny metody pro mení výškové polohy. Druhá ást se zabývá návrhem mícího zaízení. Toto zaízení je analyzováno Metodou Konených ...