Now showing items 1-9 of 9

 • Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí 

  Gajdušek, Radek
  Cílem diplomové práce "Certifikace CMMI ve vývoji software v agilním prostředí" je studium modelu kvality CMMI se zaměřením na softwarový vývoj v agilním prostředí ve společnosti Siemens. Práce popisuje do hloubky model ...
 • Certifikace letounu Glasflugel G304 SM s pomocným motorem Binder pro start 

  Filip, Vladimír
  Práce obsahuje požadavky předpisové základny, samotný průběh certifikace a požadavky Úřadu civilního letectví na letoun HpH 304 Sm s pomocným motorem Binder pro start. Jsou zde popsány jednotlivé části a samotný postup ...
 • Certifikace Metrologické laboratoře 

  Krbušková, Julie
  Tato bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace Metrologické laboratoře. Jsou zde rozebrané jednotlivé ISO normy (9000, 9001, 9004, 19011) potřebné pro certifikaci firmy. Dále je v této práci zpracovaná příručka ...
 • Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001 

  Pavelková, Kateřina
  Rešerše na téma „Certifikace systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2001“, rozbor z hlediska historie a současnosti. Vysvětlení důležitosti v současném systému.
 • Postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. 

  Pálka, Ladislav
  Cílem této diplomové práce je vytvořit konkrétní postup realizace zavedení informačního systému pro společnost ABC a.s. Tento postup vznikne na základě analýzy stávajícího stavu informačních systémů společnosti. Rozsah ...
 • Postup zavedení výrobního procesu v respektování normy ISO 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé diplomové práce je popis implementace procesů výroby do stávající infrastruktury v respektování normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC s.r.o. Ve své práci analyzuji stávající strukturu a popisuji teoretická ...
 • Problematika nedestruktivního zkoušení v současné průmyslové praxi 

  Jakubcová, Eliška
  Bakalářská práce se zabývá problematikou certifikace pracovníků v oboru nedestruktivního zkoušení dle platných norem. Teoretická část práce porovnává český certifikační systém pracovníků nedestruktivního zkoušení se systémy ...
 • Řízení jakosti ve výrobě firmy 

  Banatová, Radomíra
  Diplomová práce se zabývá návrhem na zlepšení jakosti ve výrobním procesu. Jsou zde popsány zavedené metody a procesy dle platných ISO norem. Na základě poskytnutých informací jsou zde doporučeny návrhy a metody na zlepšení ...
 • Zavedení normy ISO 9001:2001 

  Hajkrová, Romana
  Cílem mé bakalářské práce je popis implementace normy ISO 9001:2001 ve společnosti ABC Security. V práci popisuji charakter společnosti, provádím analýzu a zabývám se možnostmi teoretických východisek. Závěrem navrhuji ...