Now showing items 1-13 of 13

 • Analýza zdanění subjektů cestovního ruchu 

  Tláskalová, Alžběta
  Bakalářská práce je zaměřena na problematiku daně z přidané hodnoty v oblasti cestovního ruchu se zaměřením na cestovní kancelář. Práce seznamuje se zvláštním režimem DPH pro cestovní službu a porovnává jej s režimem běžným.
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Zlámal, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá analýzou současného stavu komunikačního mixu cestovní agentury, kde na základě zjištěných výsledků této analýzy a za pomoci provedeného marketingového výzkumu, který je proveden na základě ...
 • Komunikační mix cestovní agentury 

  Matyášová, Lenka
  Tato bakalářská práce se zabývá marketingovou problematikou v cestovním ruchu. Je zde zkoumán současný komunikační mix malé cestovní agentury a její služby. Po zjištění stávajícího stavu komunikačního mixu následuje návrh ...
 • Komunikační mix vybrané cestovní kanceláře 

  Vimmerová, Táňa
  Hlavním předmětem této diplomové práce je zdokonalení komunikačního mixu vybrané cestovní kanceláře LAYNO Tour s.r.o., která se zaměřuje na mladé lidi. Práce je systematicky rozdělena do tří částí. První část obsahuje ...
 • Marketingová strategie hotelu Bítov 

  Růžičková, Žaneta
  Diplomová práce se zabývá analýzou současné situace a následně výběrem vhodné marketingové strategie pro Hotel Bítov v rekreační oblasti Vranovské přehrady. Teoretická část se zabývá problematikou využití marketingových ...
 • Možnosti zlepšení služeb cestovní kanceláře 

  Nováková, Renáta
  Bakalářská práce se zabývá analýzou služeb malé cestovní kanceláře VENUS TRADE AND TOURS, která se specializuje na Řecko, řecké ostrovy a Kypr. Výsledkem této práce jsou možnosti na zlepšení stávajících či zavedení nových ...
 • Návrh komunikačního mixu cestovní kanceláře 

  Konečná, Eva
  Bakalářská práce se zabývá problematikou marketingu v cestovním ruchu. Je v ní řešen komunikační mix cestovní kanceláře a nabízené služby. Výsledkem práce je návrh na zlepšení komunikačního mixu, který povede k získání ...
 • Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy 

  Horká, Lenka
  Bakalářská práce „Návrh rozvoje cestovního ruchu v Brně a okolí a jeho dopady na firmy“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Brno a okolí. Na základě analýzy současného stavu podpory ...
 • Podnikatelský záměr - založení pensionu 

  Vala, Michal
  Diplomová práce se zabývá zpracování podnikatelského záměru na přestavbu rodinného domu na penzion v mikroregionu Rožnovsko ve městě Zubří. Teoretická část obsahuje investiční rozhodování, podnikatelský záměr, metody ...
 • Podnikatelský záměr rozvoje podniku 

  Skřivánková, Eva
  Bakalářská práce pojednává o založení cestovní kanceláře v oblasti Jihomoravského kraje za účelem zajišťování i poskytování služeb a informací pro zákazníky. Podnikatelský záměr se skládá z pěti částí, kde v úvodní části ...
 • Projekt na podporu cestovního ruchu financovaný z evropských fondů 

  Kolajová, Daniela
  Diplomová práce obsahuje návrh projektu a je přípravou podkladů pro vybudování krytého bazénu s wellness centrem v Kyjově financovaného z evropských strukturálních fondů. Projekt vychází z analýzy potřeb regionu Kyjovsko. ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti 

  Mucková, Krystyna
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Beskydech a jeho dopad na podnikání v oblasti“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti Beskydy. Na základě analýzy současného stavu ...
 • Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti 

  Žamberská, Šárka
  Bakalářská práce „Rozvoj cestovního ruchu v Třebíči a jeho dopad na podnikání v dané oblasti.“ se zabývá posouzením podmínek pro rozvoj cestovního ruchu v turistické oblasti města Třebíč. Práce je rozdělena na tři hlavní ...