Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování perfuzních křivek v dynamické magnetické rezonanci 

    Ochodnický, Erik
    Perfúzne zobrazovanie pomocou dynamickej MRI má veľmi široké uplatnenie v lekárskej praxi, pretože poskytuje informácie o perfúznej charakteristike sledovaného tkaniva. Pri využití klasickej rekonštrukcie platí, že z dôvodu ...