Now showing items 1-5 of 5

 • Change management v prostředí vybraných sportovních organizací 

  Kubková, Alexandra
  Bakalárska práca sa zaoberá aplikáciou change managementu – managementu zmeny pre vybranú športovú organizáciu Hokejový klub mesta Zvolen. Teoretická časť práce sa zameriava na všeobecnú teóriu change managementu, rôzne ...
 • Návrh algoritmů pro modul informačního systému 

  Weinlichová, Jana
  Diplomová práce se zabývá návrhem algoritmů pro nový modul firemního informačního systému. V úvodní části se zabývá způsoby popisu informačních systémů. Pro upřesnění popisovaného systému stručně chrakterizuje prostředí ...
 • Strategická akvizice a její dopad na společnost 

  Šimonová, Michala
  Předkládaná práce se zabývá zhodnocením procesu strategické akvizice českého vodárenského podniku VHOS, a.s. velkou nadnárodní společností Aqualia v rámci jejího pronikání na trhy střední a východní Evropy. Práce analyzuje ...
 • Technická podpora managementu změn 

  Vaněk, Michal
  Tato diplomová práce popisuje zlepšení nástroje technické podpory managementu změn v reálné společnosti poskytovatele IT služeb. Hlavním cílem je analýza a implementace nástroje prezentující možná zlepšení. Práce zahrnuje ...
 • Zavedení projektové kultury do IT oddělení digitální agentury 

  Krpcová, Kateřina
  Diplomová práce se zabývá zavedením projektové kultury do IT oddělení digitální agentury s cílem zefektivnit procesy projektového řízení spojené s tvorbou webových stránek. Práce je rozdělena na tři hlavní části. V první, ...