Now showing items 1-10 of 10

 • Inteligentní nabíječka olověných akumulátorů 12V/130A s podpůrnou funkcí start 

  Láznička, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá základním popisem nabíječky olověných akumulátorů s podpůrnou funkcí pro startování automobilů. Jejím základem je spínaný zdroj, proto má nabíječka malé rozměry a je snadno přenositelná. Je ...
 • Konstrukce cestovní nabíječky pro mobilní telefon 

  Stejskal, Lukáš
  V Diplomové práci navrhuji vhodné zapojení měniče pro cestovní nabíječku mobilního telefonu. Součástí práce je také pojednání o dostupných akumulátorech, které lze využít jako zdroj pro napájení navrhovaného měniče.
 • Miniaturní nabíječ pro bateriový pack Li-ion 14,4V/2Ah 

  Bartoš, Miroslav
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem nabíječky pro lithium-iontové baterie. Návrh zahrnuje výběr vhodné topologie měniče, návrh silových, řídících a budících částí a návrh vysokofrekvenčního transformátoru. Další částí ...
 • Nabíječ akumulátorů s mikrokontrolérem. 

  Losenický, Roman
  Úvodní část diplomové práce je zaměřena na seznámení a podrobný rozbor metodiky a problematiky nabíjení akumulátorových článků běžně užívaných technologií. Detailnější popis je věnován specifickým typům nabíjecích akumulátorů, ...
 • Nabíječka olověných akumulátorů 

  Jeleček, Ondřej
  Tato diplomová práce je tematicky zaměřená na návrh nabíječky olověných akumulátorů. V prvních kapitolách práce pojednává o problematice nabíjení a jejich principech. Dále jsou v práci popsány základní typy olověných ...
 • Návrh konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo 

  Zouhar, František
  Práce se zabývá návrhem konstrukce, řízení a elektroniky pro nestabilní balancující vozidlo. První část práce se zabývá stanovením požadavků na funkci a následným návrhem a výrobou konstrukce v závislosti na stanovených ...
 • Rychlonabíječ olověných akumulátorů 12 V 

  Kopuletý, Ondřej
  Tato diplomová práce se zabývá úpravou zapojení nabíječky olověných baterií. Změny jsou zejména provedeny na řídicí desce. V teoretické části je popsán princip nabíjení olověných baterií a popis základních typů měničů ...
 • Solární nabíječka 

  Sygeryč, Daniel
  Bakalářská práce se zabývá nabíjením akumulátorů pomocí solární energie. Velký důraz je kladen na maximální využití získané energie. Je zde popsán vývoj, princip a vlastnosti fotovoltaického článku. Další kapitola je ...
 • Testování a nabíjení akumulátorových článků 

  Sršeň, Jan
  Cílem diplomové práce je návrh a konstrukce elektronického zařízení pro testování současně dostupných akumulátorů. Proto jsou zde detailně popsány různé metody nabíjení článků a jejich vhodné použití s ohledem na typ článků. ...
 • Vestavný systém s komunikačním rozhraním NFC a Wi-Fi 

  Bugár, Loránt
  Diplomová práca sa zaoberá návrhom systému s komunikačným rozhraním NFC a Wi-Fi. Stanovuje dva základné ciele. Prvým cieľom je vytvorenie zariadenia, ktoré je schopné na lokálne ukladanie a na následné posielanie dát cez ...