Now showing items 1-7 of 7

 • Aktivní chlazení automobilového světlometu 

  Žlebek, Jan
  Hlavním cílem této bakalářské práce je navrhnout chlazení světlometu pomocí Peltierova článku. První kapitola má čtenáře seznámit se způsoby přenosu tepla. Dále se práce věnuje různým druhům chladičů a používaným plošným ...
 • Konstrukce uchycení chladiče do měřící sekce 

  Vaněk, David
  Cílem této bakalářské práce je provést detailní konstrukční návrh uchycení chladiče do měřící sekce, vhodně nadimenzovat konstrukci. Na závěr provést finanční odhad zástavby chladiče.
 • Měření účinnosti chladičů CPU a návrh tunelu s řízeným prouděním 

  Částka, Michal
  Při měření účinnosti vzduchových chladičů na standardních PC sestavách, dochází ke značným chybám měření. Okolní vzduch, do kterého se převádí tepelná energie z chladiče je nesourodý a nepředvídatelný. V řízeném tunelu lze ...
 • Simulace odvodu tepla výkonového prvku do okolí 

  Sedlář, Tomáš
  Diplomová práce se zabývá simulací odvodu tepla do okolí pro LED Seoul SZ5-P. Práce nejdříve pojednává o šíření tepla. Následně rozebírá problematiku teplotního managementu a jeho návrhu. Pomocí simulací v programu Ansys ...
 • Teplotechnický výpočet trubkového chladiče vzduchu 

  Winter, Petr
  Bakalářská práce se zabývá teplotechnickým výpočtem trubkového chladiče vzduchu - vzduch, určeného pro chladící systém elektromotoru. S uzavřeným vnitřním okruhem a otevřeným vnějším okruhem. Práce obsahuje výpočet konkrétního ...
 • Úprava držáku celohliníkového chladiče 

  Malovaný, Daniel
  Cílem této diplomové práce je provést základní přehled konstrukčních řešení uchycení celohliníkových chladičů. Výpočtem pomocí metody konečných prvků provést kontrolu první generace držáku celohliníkového nízkoteplotního ...
 • Využití termoelektrického generátoru pro zvýšení využití odpadního tepla 

  Laga, Ondřej
  Tato práce se zabývá řešením problému odpadního tepla, konkrétně spalin, které nejsou často využívány. Jedná se o návrh soustavy termoelektrických generátorů, elektroniky pro napájení ventilátoru a návrh tepelného výměníku. ...