Now showing items 1-6 of 6

 • Analýza nákladů inteligentního domu 

  Vacek, Jan
  Bakalářská práce se zaměřuje na analýzu nákladů inteligentního domu. Je zde popsán postupný vývoj technologií, které ovlivnily dnešní chytré domácnosti. Dále práce zobrazuje možnosti, které tyto systémy uživatelům nabízejí. ...
 • Chytrá domácnost 

  Pitra, Ondřej
  Cílem této bakalářské práce je seznámit čtenáře a popsat mu základní principy, charakteristiky a použití mého vlastního projektu s názvem Chytrá domácnost. V této práci se budu zabývat dosavadním stavem mého projektu a ...
 • Chytrá domácnost 

  Konstantinov, Glib
  Bakalářská práce se v teoretické části zabývá analýzou inteligentních prvků a možnostmi jejích využití v domácnosti. Dále jsou popsány možnosti využití elektrické energie z fotovoltaické elektrárny a jejích srovnání z ...
 • Návrh domácí brány pro zařízení IoT využívající technologii Z-Wave 

  Resler, Tomáš
  Diplomová práce je věnována platformě Z-Wave, která se snaží o vytvoření univerzálního systému pro chytrou domácnost. V teoretické části je detailně popsána vlastní platforma, vhodné knihovny pro tvorbu aplikace i dostupná ...
 • Systém inteligentní domácnosti 

  Hájek, Jaroslav
  Tato práce se zabývá propojováním vzdálených zařízení měřící data různých typů od fyzikálních veličin jako je teplota, vlhkost až po data zobrazující uživateli zatížení procesoru či využití paměti systému. Dále se zabývá ...
 • Systém pro sledování osob 

  Girin, Andrey
  The bachelor’s thesis deals with a system that monitors people using ESP32 modules.The created system is able to detect people in real time using Bluetooth low energybased on the mean RSSI value. The system consists of ...