Now showing items 1-2 of 2

  • Audio zesilovač ve třídě D pro laboratorní výuku 

    Svorad, Adam
    Bakalárska práca sa zameriava na oblasť audio zosilňovačov pracujúcich v triede D. Významná časť práce sumarizuje teoretické poznatky z oblasti meracích techník nízkofrekvenčných audio zosilňovačov a návrhu zosilňovačov. ...
  • High Power Sinusoidal Generator With Use Of Pcm-Pwm Converter 

    Rozum, Stanislav (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2018)
    This paper deals with the study of generating a sinusoidal signal with output power up to hundreds of watts. Selected microcontroller calculates sinusoidal data which are used as the input for PWM module. Four outputs of ...