Now showing items 1-10 of 10

 • Marketingová studie bankovních služeb v České republice a Velké Británii 

  Jindrová, Marta
  Tato bakalářská práce se zabývá srovnáním bankovních služeb v České republice s bankovními službami ve Velké Británii. Zabývá se analýzou těchto služeb zejména z marketingového hlediska a výsledkem jsou doporučení na ...
 • Měření teploty s přenosem dat přes sít WLAN 

  Müller, David
  Diplomová práce se zabývá návrhem jednotek snímače a zobrazovače teploty, které komunikují pomocí bezdrátové sítě WLAN. V teoretické části práce je uveden přehled různých způsobů měření teploty včetně několika konkrétních ...
 • Program pro plánování rozvrhů 

  Čillo, Vladimír
  Táto práca sa zaoberá problematikou plánovania rozvrhov na Fakultě informačních technologií Vysokého učení technického v Brně. Cieľom práce je navrhnúť a implementovať novú aplikáciu pre podporu manuálnej tvorby rozvrhov, ...
 • Převod PPTX do HTML 

  Vilímek, Hynek
  Program PowerPoint je excelentní nástroj sloužící k vytváření prezentací a lidé jsou na něj zvyklí. Jeho nevýhodami jsou jeho absence na některých počítačích a jeho existence v mnoha verzích. Webový prohlížec však tyto ...
 • Řešení datové komunikace pro aplikaci do mobilních sítí 

  Sodomka, Lukáš
  Diplomová práce se zabývá datovými technologiemi, které je možné použít při komunikaci mezi mobilní a IP sítí. Cílem práce je návrh datové komunikace a následná realizace mezi mobilní a IP sítí. Nejdříve je proveden úvod ...
 • Uplatnění marketingu v sektoru služeb 

  Jedličková, Lucie
  Tato diplomová práce se zabývá uplatněním marketingu v sektoru služeb, konkrétně v advokacii. Cílem bylo provést analýzu uplatnění marketingu v dané advokátní kanceláři. Na základě vhodných metod byl sledován a vyhodnocen ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Video telefon 

  Horyna, Miroslav
  Tato diplomová práce se zabývá návrhem dveřního video telefonu na platformě Raspberry Pi. Je zde popsána platforma Raspberry Pi, modul Raspberry Pi Camera, operační systémy pro Raspberry Pi a popis instalace a nastavení ...
 • Virtualizace a optimalizace IT v produkční společnosti 

  Popelka, David
  Diplomová práce se zabývá implementací virtualizace serverů ve společnosti Entity production, s.r.o., která je svou velikostí malá firma, ale pro svůj běžný provoz potřebuje moderní IT technologie. Práce ukazuje, jak využít ...
 • Vývoj aplikací pro platformu IMS 

  Martinek, Pavel
  Diplomová práce je zaměřena na síť IMS (Internet Protocol Multimedia Subsystem) a vývoj aplikace pro IMS. Architektura IMS představuje sblížení pevných a mobilních sítí, umožňuje rychlé zavádění nových multimediálních ...