Now showing items 1-5 of 5

 • Konstrukce klimatické komory 

  Novák, Petr
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí klimatické komory, která umožňuje plynulou změnu teploty vzduchu v rozmezí -10 až 50 °C a plynulou změnu relativní vlhkosti vzduchu v rozmezí 10 až 90 %. Komora bude napojena na ...
 • Matematicko-fyzikální analýza klimatické komory 

  Repko, Ilia
  Tato diplomová práce se zabývá matematicko-fyzikální analýzou klimatické komory. V teoretické části práce je popsána problematika klimatických komor, softwarové nástroje SolidWorks a ANSYS Fluent, základní rovnice popisující ...
 • Počítačové řízení klimatické komory 

  Pálka, Václav
  Diplomová práce pojednává o návrhu a konstrukčním provedení zařízení pro řízení teplotní zkoušky v klimatické komoře Heraeus a tvorbě softwaru pro obsluhu zařízení. Práce podrobně popisuje, jak návrh a konstrukci Interface ...
 • Regulační systém pro klimatické zkušební komory 

  Burian, Jan
  Práce obsahuje 5 hlavních částí. První se věnuje obecnému popisu a vlastnostem klimatických komor, jejich jednotlivým částem a jak tyto části fungují. Druhá část se detailně věnuje komoře Angelantoni CH 340. Detailně je ...
 • Vzduchotěsnost obvodových konstrukcí a kritických detailů 

  Vávra, Petr
  V diplomové práci je zabýváno problematikou vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí respektive průvzdušnosti prvků OSB desek ve vztahu s jejich difuzními vlastnostmi. Byly vybrány prvky OSB desek od dvou hlavních dodavatelů, ...