Now showing items 1-2 of 2

  • 3D modelování v prostření Photomodeler scanner 

    Ráczová, Gabriela
    Náplní této bakalářské práce je tvorba 3D modelu přemostění částí objektů stavební fakulty na ulici Rybkova. K vytvoření 3D modelu byla použita metoda blízké fotogrammetrie. Vlícovací body byly určeny protínáním z úhlů a ...
  • Tvorba 3D modelu kostela sv. Jakuba fotogrammetrickou metodou 

    Janči, Branislav
    Predmetom bakalárskej práce je tvorba 3D modelu kostola Sv. Jakuba v centre Brna. Na vytvorenie modelu bola použitá kombinovaná metóda leteckej a blízkej fotogrametrie . Vlícovacie body a body, ktoré boli použité na určenie ...