Now showing items 1-17 of 17

 • Design And Experimental Verification Of Mesh Type Radio Network For Nonlicensed Band 

  Váňa, Martin (Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, 2017)
  With growing penetration of Internet, people are trying to find new ways of how to use it for better comfort of themselves. One of the new ways of using the Internet are IoT technologies, which are connecting our cars, our ...
 • Infrastruktura jako kód v agilním vývoji software 

  Hromádka, Vojtěch
  Tato bakalářská práce je zaměřena na využívání infrastruktury jako kódu v agilním vývoji software. Rozebírá další obvyklé koncepty, které jsou používány při agilním vývoji mezi které patří DevOps, kontinuální integrace a ...
 • Inteligentní řízení domácnosti 

  Fučík, Jan
  Práce shrnuje problematiku inteligentních domácností, popisuje používané standardy a některá dostupná komerční řešení. Je proveden návrh cenově dostupného a snadno použitelného systému chytré domácnosti, který může být ...
 • Internet of Things zařízení s podporou Thread a 6LoWPAN 

  Piškula, David
  Internet věcí patří mezi nejnovější fenomény informačních technologií. Tato práce popisuje vývoj a budoucnost internetu věcí a poskytuje přehled jeho současného využití. Dále se pak věnuje studiu komunikačních rozhraní a ...
 • MongoDB jako datové úložiště pro Google App Engine SDK 

  Heller, Stanislav
  Tato práce se zabývá možnostmi použití NoSQL databáze MongoDB jako úložiště pro data, která jsou v Google App Engine SDK ukládána databázovými stuby - rozhraními pro simulaci produkčního databázového prostředí v Google App ...
 • Monitorování výrobní přesnosti 

  Jelínek, Adam
  Předložená závěrečná práce se zabývá implementací cloudových systémů pro monitorování a zvyšování výrobní přesnosti CNC výrobních strojů v kontextu průmyslu 4.0. Byla vytvořena demonstrační aplikace běžící v cloudu MindSphere ...
 • Nástroj pro správu projektů s využitím tabletů platformy Android 

  Koudelka, Jan
  Tato práce se věnuje problematice řízení projektů a jejich podpory pomocí softwarových nástrojů. Zaměřuje se na analýzu existujících řešení a návrh vlastní mobilní aplikace pro platformu Android. Shrnuje základní principy ...
 • Návrh a implementace distribuovaného systému pro algoritmické obchodování 

  Hornický, Michal
  Inovácia na finančných trhoch poskytuje nové príležitosti. Algoritmické obchodovanie je vhodný spôsob využitia týchto príležitostí. Táto práca sa zaoberá návrhom a implementáciou systému, ktorý by dovoľoval svojím uživateľom ...
 • Návrh a ověření rádiové sítě typu MESH pro bez licenční pásmo 

  Váňa, Martin
  Bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu MESH sítě pod technologií IQRF. V úvodní části jsou rozebrány základní techniky radiového přenosu, na které navazují technologie zde používané. Druhá kapitola je věnována ...
 • Návrh implementace SaaS řešení elektronického obchodu 

  Smečka, Jiří
  Diplomová práce se zabývá návrhem implementace elektronického obchodu jako služby pro firmu VALMAX LED ECO s.r.o. Návrh je zpracován formou projektu. Práce je rozdělena na 4 hlavní části. Nejdříve je získán potřebný ...
 • Návrh robustní podnikové datové sítě s využitím virtuálních sítí 

  Vrablic, Pavol
  Cieľom tejto práce je oboznámiť sa s problematikou návrhu robustnej siete, siete ktorá musí byť vysoko spoľahlivá a odolná voči poruchám funkčnosti kritických služieb. Táto práca obsahuje popis nových metód vetvenia siete ...
 • Ochrana soukromí v cloudu 

  Chernikau, Ivan
  V rámci diplomové práce byla popsána problematika ochrany soukromí dat uložených v cloudech, které v současnosti uživatele často využívají. Některé z popsaných problémů mohou být vyřešené pomocí homomorfního šifrování, ...
 • Optimalizace systému zálohování dat 

  Kugler, Radek
  Tato diplomová práce se bude zabývat optimalizací systému zálohování Základní školy v Židlochovicích, a to s možností využití vlastních technologií nebo cloudových služeb. V práci je zanalyzován současný stav systému ...
 • Realizace a optimalizace datového uložiště 

  Holík, Martin
  Tato bakalářská práce je zaměřena na realizaci a optimalizaci datového úložiště, zejména na problematiku návrhů serverů. V práci jsou teoreticky rozebrány dílčí problémy návrhu, především virtualizace, virtualizační ...
 • Teplotní senzor využívající modul (Espressif) ESP32 

  Roško, Tomáš
  Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí bateriově napájeného teplotního senzoru s Wi-Fi modulem ESP32 s možností připojení libovolného průmyslového čidla fungujícího na analogovém přenosu. Při konstrukci modulu byl ...
 • Univerzální rezervační systém v cloudu 

  Bulín, Martin
  Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a implementací univerzálního rezervačního systému v cloudu. Velkou část této práce tvoří přehled poskytovatelů cloudu a již existujících rezervačních systémů. Dále se práce zabývá ...
 • Vzdálené nasazení InfiSpectoru 

  Číž, Marek
  InfiSpector je aplikace, která graficky zobrazuje komunikaci mezi uzly Infinispan serverů. Chceme oddělit infrastrukturu InfiSpectoru od aplikace jako takové. Důsledkem oddělení infrastury InfiSpectoru od samotné aplikace ...