Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv selekce příznaků metodou HFS na shlukovou analýzu 

    Malásek, Jan
    Diplomová práce se zabývá shlukovou analýzou. Shlukování má své základy v mnoha oblastech lidského vědění zahrnujících získávání dat, statistiku, biologii a strojové učení. Hlavní náplní práce je zpracování rešerše metod ...