Now showing items 1-2 of 2

  • A Computational Model of Powertrain Components in Simulink 

    Kučera, Pavel; Píštěk, Václav (Brno University of Technology, 2014-05-12)
    The article deals with the development of a computational model of an engine, a transmission and a clutch. These parts of the powertrain were created using blocks from the libraries of the Simulink software while the input ...
  • Spojky automobilů 

    Kundýsek, Michal
    Cílem bakalářské práce je popsat spojkové systémy a funkci rozjezdových spojkových systémů. Ze zmíněných spojkových systémů byla zvolena třecí spojka a detailně popsána, byly popsány její výhody a nevýhody. Poté bylo ...